zajistíme vše důležité pro vaši stavbu

CO NABÍZÍME

TDI (technický dozor investora)

Naše zkušenosti jsou v oblastech:

  • pozemní stavitelství
  • vodohospodářské služby
  • komunikace
  • inženýrské sítě
  • technologie průmyslových staveb

Jako součást TDI vykonáváme: kontrolu kvality, kontrolu časového i finančního průběhu staveb, přípravu a účast na kolaudačním řízení, součinnosti při výběrovém řízení (hodnocení nabídek)

KOOBOZP

Naše zkušenosti jsou v oblastech:

  • pozemní stavitelství
  • vodohospodářské stavby
  • komunikace
  • inženýrské sítě
  • technologie průmyslových staveb

Jako součást KOOBOZP vykonáváme:

a) přípravnou fázi - součinnost s projektantem při technickém řešení z hlediska BOZP do předání projektové dokumentace a stavebního povolení

b) realizační fázi - součinnost se zhotovitelem - zpracování plánu BOZP, ohlášení stavby na OIP, kontrola dodržování BOZP na stavbě do předání díla objednateli

Projekce pozemních a vodohospodářských staveb

Zpracováváme projektovou dokumentaci od studie proveditelnosti po realizační dokumentaci.
Nabízíme komplexní službu, tj. včetně zajištění potřebných stanovisek a vydání stavebního povolení, autorský dozor v době realizace projektu.

Rozpočty a kalkulace staveb

Zpracováváme rozpočty, výkazy výměr výběrové řízení, dotační tituly, investiční záměry.
Pracujeme v programu BUID POWER a KROS (URS)

Preventista BOZP a preventista PO

Zajišťujeme výkon technika BOZP a PO pro firmy, obecní úřady. Součástí dodávek je dokumentace BOZP a PO, školení zaměstnanců, odborná školení zaměstnanců